Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2012

szpiegowsky
1972 3a4c
Reposted frommeem meem viakulkacurly kulkacurly

February 16 2012

szpiegowsky
Ponoć biorą się z tego, że mózg sądzi, że ciało obumiera. Te nagłe skurcze to taki sygnał alarmowy w stylu "rusz dupę, bo umrzesz".
Reposted fromzusia zusia viakulkacurly kulkacurly
szpiegowsky
3767 d72b
Reposted fromkulkacurly kulkacurly

July 22 2010

szpiegowsky
szpiegowsky

December 14 2009

szpiegowsky
4226 b2cd

November 20 2009

szpiegowsky
Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie - zaczniecie tęsknić.
— Buszujący w zbożu.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viasavor savor
szpiegowsky
Święty Mikołaju,
na Gwiazdkę poproszę o Przyjaciela, Partnera, Kochanka, Opiekuna, nieustannie inspirującego Kogoś, kto będzie przynosił mi śniadanie do łóżka i mówił "usiądź, jesteś zmęczona". O kogoś też kto, kiedy wyląduję w szpitalu nie zostawi mnie tam samej. O kogoś, kto się nie przestraszy życia, rodziny, miłości. O kogoś kto będzie ze mną palił, pił kiedy będzie mi smutno i Kogoś, komu nigdy się nie odechce.

Święty Mikołaju wiem, że masz dużo pracy. I żeby Ci to ułatwić zgodzę się na to, żebyś pomieścił te wszystkie cechy w jednej osobie. A najlepiej w Nim.
szpiegowsky
6846 03a2
Reposted fromsavor savor
szpiegowsky
4371 8fe6
Reposted fromkeep-calm keep-calm viasavor savor
szpiegowsky
4863 f5f9
Reposted fromsavor savor
szpiegowsky
5128 c635
Reposted fromsavor savor
szpiegowsky

It’s better to be unhappy alone than unhappy with someone.

— marilyn monroe
Reposted frombromba bromba viasavor savor
szpiegowsky
  Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
Jeśli mrówkom jest dobrze o czwartej nad ranem
- pogratulujmy mrówkom. I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl